‘Eixample Interior’
#RegalosUrbanos (Barcelona)

 — Exposiciones

Sèrie de 8 postals de façanes dels patis interiors de l’Eixample de Barcelona, on es mostren diversos exemples d’apropiació de terrasses, balcons i galeries. Les postals, combinades entre si i creant una façana fictícia, es deixen a la mitgera d’un cèntric solar perquè la gent les vagi agafant. Al dors de cada postal s’hi pot llegir “Qualsevol forma d’autoconstrucció representa una manera intransferible de assentar-se al món. Representa un acte (conscient o inconscient) de resistència envers allò hegemònic “. ‘Eixample Interior’ és una intervenció per a #RegalosUrbanos de La Galeria de Magdalena i Periferia Doméstica, dins el festival Eme3 (Barcelona)