La publicitat ‘efímera’ a les ciutats polaques

 — Personal

La presència de la publicitat en ciutats poloneses com Varsòvia, Cracòvia, Poznan o Lodz, evidencia la forma en que aquestes s’han hagut d’adaptar, en poc més de dues dècades, a les necessitats de consum del seu nou sistema econòmic. Dins d’aquesta transformació, hi destaquen l’abundància de formats publicitaris efímers a l’espai públic. La majoria d’ells, malgrat la seva suposada provisionalitat, acaben per consolidar-se indefinidament al paisatge urbà polonès.

Caminant el Mur. Berlín (Alemanya)

 — Personal

Alguns dels trams de l’antic mur de Berlín han quedat senyalitzats al terra de la ciutat. Caminar durant hores aquesta ‘línia’ (a dia d’avui contínuament interrompuda) converteix la idea de frontera en quelcom extremadament artificial.