Torre Bri/Collage

Barcelona
Categoria
Projecte

Exposició
Festival eme3
IV Biennal de Vic

Participants
Silvia Bodei
Ale Caporale
Giovanni Coscia
Mireia Ferraté
Ramón Godó & Co
Tobi Hobi
Jean E. Leach
José M. López
Daniele Marx
Danilo Pioli
Martí Sanz
Filippo Sapienza

Aquest projecte es va inspirar en la pràctica de l’autoconstrucció per tal d’imaginar un edifici col·lectiu i lliurefuncional. Plantejat com un prototip arquitectònic, l’edifici constava únicament d’una estructura vertical, buida i de lliure ocupació, on la ‘forma’ aniria apareixent (i desapareixent) segons esdevinguessin les seves diverses ocupacions/construccions. La fusió dels termes ‘Bricolatge’ i ‘Collage’, permetia imaginar una suma entre la lliure creació d’aquests elements autònoms/individuals i la imprevisible interacció relacional/formal que generarien les combinacions entre ells.

‘Torre Bri/Collage’ es va formalitzar inicialment amb una sèrie d’imatges que mostraven una seqüència de creixement fictici. En aquest cas, el factor temps simbolitzava la voluntat d’imaginar una construcció mutant, impossible d’anticipar, que s’anés adaptant lliurement a les necessitats i interaccions entre els seus ocupants. Resultava necessari per tant emfatitzar la relació habitant/habitacle, entenent d’aquesta manera l’embolcall construït com l’expressió dels cossos que l’habitaven.
La segona versió de la torre es va desenvolupar en maqueta. Es va construir una rèplica de l’estructura a escala 1:20 de gairebé dos metres d’alçada. Per assajar les pertinents ocupacions de la torre, es va organitzar una convocatòria oberta, convidant a qui ho desitgés a construir el seu propi habitacle. Dotze persones/equips van participar a l’experiment. Les diferents construccions s’havien d’ajustar a la volumetria de les parcel·les i havien d’anar acompanyades d’un a explicació de les particularitats de l’usuari (fictici o no) que habitaria la torre.


Flyer de la convocatòriaImatges de la construcció i acoplació de les maquetes
Aspecte final de la torre (e:1/20)

/ Siguiente
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at 164.132.44.188 Port 80